Krok 1/10 - Název společnosti

Soudní poplatek za zápis do obchodního rejstříku 2700,-
Notářský poplatek za zápis do obchodního rejstříku 363,- s DPH
300,- bez DPH
Osvědčovací notářský zápis 1210,- s DPH
1000,- bez DPH
Odměna notáře 4840,- s DPH
4000,- bez DPH
Správní poplatek za živnostenské oprávnění 1000,-
Administrativní poplatek za založení firmy 0,- s DPH
0,- bez DPH
Celkem 10113,- Kč s DPH
9000,- Kč bez DPH